ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Ανακοινοποίηση)