ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ανακοινοποίηση στο ορθό)