Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λέσβου