Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Δ/ντη για το ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου Λήμνου