Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λέσβου σε κενές οργανικές θέσεις