Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Συνημμένο

Ανακοινοποίηση ως προς τη μοριοδότηση της υποψήφιας Ξενέλλη Ειρήνης.