Δελτίο Τύπου για τις Εκδηλώσεις της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου