Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για το μήνα Απρίλιο 2017