Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού για το μήνα Δεκέμβριο 2015