Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού για το μήνα Ιανουάριο 2016