Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού για το μήνα Φεβρουάριο 2016