Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού για το μήνα Απρίλιο 2016