Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού για το μήνα Μάϊο 2016