Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού για το μήνα Ιούνιο 2016