Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού για το μήνα Σεπτέμβριο 2016