Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για το μήνα Οκτώβριο 2016