Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για το μήνα Νοέμβριο 2016