Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για το μήνα Δεκέμβριο 2016