Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (Αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ & αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υποβολή τυχόν ενστάσεων μέχρι Δευτέρα 29/8/2022 και ώρα 13.00