Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (Νεοδιόριστοι και στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ) σε Λειτουργικά Κενά-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υποβολή τυχόν ενστάσεων μέχρι Δευτέρα 29/8/2022 και ώρα 13.00