ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ (2η Ανακοινοποίηση)