Ανακοίνωση - Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης (Πράξη 16/06-06-2022)

 Η ΔΔΕ Λέσβου έπειτα από την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΔΕ που διατυπώθηκε στην Πράξη 16/6-6-2022 ανακοινώνει:

   Τον Οριστικό Πίνακα μορίων μεταθέσεων, βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων. Σημειώνουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης προσμετρώνται στα όρια του εκάστοτε Δήμου.

   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Α’ Λέσβου που θέλουν να ανανεώσουν τη δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικά κενά με βάση τους Πίνακες Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής να στείλουν εκ νέου τη συνημμένη Δήλωση Α μέχρι τη Πέμπτη 9-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν αλλαγή στη σειρά προτίμησης σχολείων συμπληρώνουν την συνημμένη Δήλωση Β.

Οι εκπαιδευτικοί της Β’ και Γ΄ Λέσβου δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης γιατί δεν υπήρξαν διαφορές στον Πίνακα μορίων.