Παραλαβή Πιστοποιητικών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2021