ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΓ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΙΘ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΓ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΙΘ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ