Πρόσκληση για μετατάξεις εκπ/κών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Π/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 , ΠΕ08 και ΠΕ91 σε Μ/κά και Καλ/κά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023 (Aνακοινοπ