Τροποποίηση διαθέσεων και νέες διαθέσεις στο 1ο Ε.Κ. Μυτιλήνης (Πράξη 37/07-01-2022)