Προσωρινή τοποθέτηση Νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΤΕ16.00 και ΤΕ01.19 (ΠΡΑΞΗ 37/07-01-2022)