Τροποποίηση διάθεσης ωρών και νέες διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά της ΔΔΕ Λέσβου