Ορισμός εκπαιδευτικού ως Αναπληρωτή Διευθυντή του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Μύρινας