Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης σε Περ/κές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης, προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π. σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2021-2022