Ακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα εναπομείναντων οργανικών κενών και πλεονασμάτων της ΔΔΕ Λέσβου κατόπιν των τελευταίων τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ