Ανακοίνωση ΔΔΕ Λέσβου

 Έπειτα από την απόφαση οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών του Προτύπου Λυκείου σε οργανικά κενά, σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020/άρθρο 62, ανακοινώνουμε το συνημμένο νέο πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων που προέκυψε. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να κριθούν υπεράριθμοι να υποβάλλουν αίτηση στη ΔΔΕ Λέσβου, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την Παρασκευή 11/06/2021 στις 10:00 π.μ.

(Οι εκπαιδευτικοί του Πρότυπου Γυμνασίου ανήκουν στην κατηγορία των υπεράριθμων).