Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λ.Σ., στις Σ.Σ, στις Σχολές του Π.Σ. και στις Σχολές της Ε.Α.με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων