Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές