ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ANΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ