Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020. 

Κάθε μέρα στις 12:00 θα πραγματοποιείται ορκωμοσία στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λέσβου (Γ. Μούρα 10).

ΦΕΚ Διορισμού