Ενημέρωση για Αναπληρωτές - Ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς

 

 Θα πρέπει τέλος, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις να κατατατεθούν σε φωτοτυπίες  με την ανάληψη υπηρεσίας σε φάκελο στο σχολείο τοποθέτησης σας προκειμένου να διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας τμήμα μισθοδοσίας: 2251048255 ή 2251048253 ή 2251048252           

Εκ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου