ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Λ.Τ.ΑΓΡΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Δευτέρα 20-07-2020 και ώρα 13.00 μ.μ.