ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Δευτέρα 20-07-2020 και ώρα 13.00 μ.μ.