Πρόσκληση για απόσπαση ή διάθεση εκπ/κών στις Περ/κές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.