Ενημέρωση σχετικά με e-eggrafes

Σε συνέχεια της με αριθμ. Φ1α/75919/Δ4/17-6-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και μετά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της εφαρμογής e-eggrafes, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στα εξής:

  1. Το πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» έχει παραμείνει κενό στο ΠΣ myschool στις σχολικές μονάδες που είχαν αμελήσει να συμπληρώσουν τον 1ο κηδεμόνα έγκαιρα ώστε να γίνει η μετάπτωσή του. Όπως είναι προφανές, αυτό δημιουργεί προβλήματα στους κηδεμόνες που προσπαθούν να κάνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής-μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.,  οπότε οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση συμπλήρωση του πεδίου.
  2. Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων φοίτησης στο ΠΣ myschool θα πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες.
  3. Από φέτος οι Διευθυντές/ντριες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το «εργαλείο» που τους δίνει η εφαρμογή e-eggrafes για να ελέγξουν ποιοι/ες μαθητές/τριές τους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και κατόπιν να ενημερώσουν όσους/ες έχουν καθυστερήσει. Πιο συγκεκριμένα, ο/η Διευθυντής/ντρια  ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν/ή χρήστης βρίσκει στο διαχειριστικό περιβάλλον των σχολείων, στο πεδίο «αναφορές», την επιλογή «Κατάσταση αιτήσεων των μαθητών μου» που παρέχει την εν λόγω δυνατότητα (βλ. Εγχειρίδιο χρήσης για το Διαχειριστικό Περιβάλλον των Σχολικών Μονάδων). Επισημαίνεται ότι η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς του σχολείου στο ΠΣΔ μέσω της σελίδας https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school .
  4. Στην περίπτωση που Διευθυντές/ντριες επιθυμούν την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για μαθητές/τριες των οποίων δεν είναι κηδεμόνες, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, αποστέλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (Χρήσιμα έγγραφα): α. για ΓΕΛ στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο φαξ 2103443390 και β. για ΕΠΑΛ στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο φαξ  210- 3443343. (βλ. Συχνές Ερωτήσεις)
  5. Η επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας στη Β΄ Λυκείου για τα ΓΕΛ, όπως και η επιλογή ανάμεσα σε Μαθηματικά ή Βιολογία στην ομάδα προσανατολισμού «Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας» της Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ, δεν θα γίνει μέσω της εφαρμογής e-eggrafes.

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής-μετεγγραφής  σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εκ των Διευθύνσεων Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης