Ανακοινοποίηση πίνακα εναπομεινάντων οργανικών κενών