Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Δ.Δ.Ε. Λέσβου για το μήνα Απρίλιο 2020