Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 (Ανακοινοποίηση)