ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2019-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΕΠΑΛ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης δήλωσης θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από τις 20-3-2019 μετά τη 13.00.