Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Λέσβου