Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης - Ανακοινοποίηση (9-11-2022)