Δελτίο Τύπου για τις εκδηλώσεις για τη Μάχη του Σκρα