ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.