Ανακοινοποίηση- Οργανικά Κενά και Πλεονάσματα Δ.Δ.Ε. Λέσβου - Προθεσμία Ενστάσεων

Η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων επί του πίνακα οργανικών κενών - πλεονασμάτων, μέχρι Τετάρτη, 16-5-2018 και ώρα 13:00'.